G7 Хар кофе

Тослог болон сахар агуулаагүй. Цэвэр хар кофе. Халуун ба хүйтэн аль ч усанд найруулж болно.

G7 Хар кофе
G7 Хар кофе

Тослог болон сахар агуулаагүй. Цэвэр хар кофе. Халуун ба хүйтэн аль ч усанд найруулж болно.

Mocha Home Barista хийх жор
G7 кофе жор
Дэлгэрэнгүй